top of page

La Emblemo de la Societo

 

La suba teksto estas la traduko de la teksto ekzistanta en la retpaĝo

http://www.ts-adyar.org/content/emblem

 

 

                                    La emblemo de La Teozofia Societo konsistas el kelkaj simboloj;                                         ĉiuj estis uzataj ekde tre antikvaj tempoj por esprimi                                                         profundajn spiritajn kaj filozofiajn konceptojn pri la homo kaj la                                          universo. Ili troviĝas en malsamaj formoj en la grandaj religioj de                                        la mondo. Ilia universaleco estas ankaŭ montrata per ilia apero en                                       vaste apartigitaj kulturoj.

 

 

 

Ĉiu simbolo studata aparte liveros riĉecon de kompreno. Kune, kiel en tiu emblemo, ili sugestas vastan evoluan procezon ampleksante la tutan naturon, fizikan kaj spiritan, kaj ilia studo povas konduki la seriozan esploranton al kontemplado de kelkaj el la plej profundaj misteroj de la ekzisto.
Parte pro sia antikveco, parte pro la malfacileco starigi ilian originon, la simboloj ne povas esti interpretataj tre precize. La interpreto ĉi tie proponata estu prenata kiel sugesta de la veroj, kiujn ili celas transdoni, anstataŭ kiel ekzakta determino de ilia signifo.

 

                                                 La Devizo:  La emblemon  ĉirkaŭas la devizo de La                                                            Teozofia Societo, 'Ne ekzistas religio supera al la Vero.'                                                       La Vero estas la celo de la serĉado de ĉiuj teozofiistoj,                                                        sendepende de ilia fido, kaj ĉiu granda religio                                                                     spegulas iugrade la lumon de la eterna kaj spirita Saĝeco.

 

 

 

 

                   La Ankh: En la centro de la du interplektitaj trianguloj estas tio, kio estas                            konata kiel la Ankh (aŭ la Ansa Kruco). Ĝi konsistas el cirklo kronante la                               Taŭo-Krucon (tipo de kruco, kiu havas la formon de la litero 'T'). La Ankh                             estas egipta simbolo de granda antikveco, kaj ĝi portretas la reviviĝon de la                        spirito el ĝia kovraĵo de materio, alie esprimita kiel la triumfo de la vivo super                      la morton, de la spirito super la materion, de la bono super la malbonon. Tiu                        koncepto de la ‘Resurekto' troviĝas en ĉiuj grandaj religioj.

 

 

                               La Interplektitaj Trianguloj: Ili estas ofte nomataj la Duobla                                              Triangulo, konsiderata de la judaj Kabalistoj kiel la Sigelo de                                               Salomono, kaj ankaŭ konata kiel Sri Yantra kaj Satkona Chakram                                       en la hinda tradicio. Ili estas ĉirkaŭitaj de serpento. Tiu kombino                                         de la triangulo kaj de la ĉirkaŭa serpento simbolas la kreitan                                              universon, tra kiu la kreaĵo estas limigita en tempo kaj spaco.

                                   La Trianguloj, rigardataj  aparte, simbolas la tri facetojn de la                                              manifestaĵo, kiu estas konata kiel la Triunuo en diversaj religioj, kaj personigita en Kristanismo kiel Patro, Filo kaj Sankta Spirito, kaj en Hinduismo kiel Ŝivao, Viŝnuo kaj Bramo. La malhela de la du trianguloj, kiu montras malsupren, kaj la hela triangulo, kiu montras supren, simbolas respektive la alvenon de la vivo de la Spirito en la materion kaj la supreniron de tiu vivo el la materio en la Spiriton, la eternan opozicion inter la lumaj kaj mallumaj fortoj en la naturo kaj en la homo.

 

                                                   La Serpento: Krom la supre menciita signifo de ĝia                                                              ĉirkaŭado de la trianguloj la serpento mem ĉiam                                                                 estis simbolo de Saĝeco. La hinduoj nomas siajn                                                                saĝulojn 'Nagas' (vorto kiu signifas 'serpento'). Kristo                                                          ĵurpetis siajn disĉiplojn esti 'saĝaj kiel serpentoj'. Tio,                                                        kio nomiĝas la Uraeus (aŭ sankta Serpento), vidata sur                                                      la frunto de la faraono de Egiptujo, signifis lian inicadon                                                      en la sanktajn ritojn, dum kiuj estis gajnata scio de la                                                         kaŝita Saĝeco. La serpento manĝanta sian voston                                                               reprezentas la 'cirklon de la universo', la senfinon de la                                                       cikla procezo de manifestiĝo.

 

 

 

                                  La Svastiko: Ĝi estas alia de la multnombraj formoj, en kiu la                                              kruco troviĝas. Ĝi estas la Fajra Kruco, kun braĉoj de turniĝanta                                         flamo rivoluantaj laŭhorloĝnadle por reprezenti la grandegajn                                              energiojn de la naturo senĉese kreanta kaj dissolvanta                                                       la formojn, tra kiuj la evolua procezo okazas.

                                    En religioj, kiuj rekonas tri aspektojn de la Dieco, la Svastiko estas                                      asociita kun la tria aspekto, la Tria Persono de la Triunuo, kiu estas                                      la Kreinto: Bramo en Hinduismo kaj la Sankta Spirito en                                                      Kristanismo.
 

 

                                                 La Aum: Super la emblemo estas - en sanskritaj                                                                skribsignoj - la sankta vorto Om de Hinduismo.  La tri                                                        literoj reprezentas la Triunuon. Om ankaŭ donas la ideon                                                    de la kreiva Vorto aŭ Logos sonanta tra la universo, kaj                                                      subtenanta ĝin. En la antaŭparolo de la Evangelio laŭ                                                          Johano, en la Sankta Biblio, ni legas: 'En la komenco estis                                                  la Vorto, kaj la Vorto estis ĉe Dio, kaj la Vorto estis Dio.' La                                                  emblemo kiel tuto simbolas la Absoluton, Dion, kaj                                                            transcendajn kaj imanentajn. La transcenda Dio - tio                                                          estas, en kaj ekster la kreaĵo - (la sankta vorto AUM)                                                          superregas la ciklon de manifestado (serpento), aktivigita                                                  per la dia agado (Svastiko); kaj ene de ĉi tiu kampo de                                                      manifestado la interplektitaj trianguloj de spirito kaj                                                            materio entenas la simbolon de senmorteco (la Ankh) -                                                      t.e. Dio imanenta, enestanta en ĉiuj kreitaj formoj. 

 


Ni donis ĉi tie nur etan indikon de la grandaj gamo kaj profundo de signifo enhavita en la emblemo de la Societo. La studo de ĝia simbolismo estas preskaŭ neelĉerpebla. Tiuj, kiuj deziras daŭrigi tiun studon pli detale povas legi The Theosophical Seal  [La Teozofia Sigelo] de Arthur M. Coon aŭ The Secret Doctrine [La Sekreta Doktrino] de H.P. Blavatsky. Ankaŭ The Hastings Dictionary of Religion and Ethics [La Vortaro de Hastings de Religio kaj Etiko] kaj kelkaj ĝeneralaj enciklopedioj enhavas utilajn artikolojn pri simbolismo ĝenerale kaj pri apartaj simboloj.

 

bottom of page